SIA “Bizpro” ir 2003. gadā dibināts finanšu konsultāciju uzņēmums ar plašu pieredzi pakalpojumu sniegšanā uzņēmējiem un publiskā sektora organizācijām.

Uzņēmējiem piedāvājam:

 • finansējuma piesaisti no ES fondiem, kredītiestādēm un investoriem;
 • ES fondu projektu pieteikumu un biznesa plānu izstrādi;
 • uzņēmumu finanšu auditu;
 • uzņēmumu un investīciju objektu padziļināto izpēti (due diligence) un iegādes vērtības noteikšanu;
 • uzņēmuma biznesa modeļa un izmaksu struktūras analīzi, produkcijas pašizmaksas aprēķinus.

Uzņēmuma vadītājs Normunds Čiževskis ir mediators un piedāvā biznesa mediācijas (komercstrīdu risināšana pārrunu ceļā) pakalpojumus.

Publiskā sektora klientiem piedāvājam:

 • infrastruktūras attīstības projektu izmaksu ieguvumu analīzi;
 • ES projektu pieteikumu izstrādi;
 • PPP projektu finanšu ekonomisko analīzi;
 • attīstības plānu Valsts kases aizdevuma saņemšanai izstrādi;
 • ES finansēto projektu un programmu izvērtēšanu;
 • teritorijas attīstības ekonomiskās ietekmes izvērtēšanu;
 • apmācības izmaksu ieguvumu analīzē.

SIA “Bizpro” ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībnieks.